Norra Ålands Pensionärer rf

Höstmöte

19 November 2019 kl. 13.00–13.01
Stadgeenliga förhandlingar. Kaffeservering. Lotteri. Musik, allsång Sture Söderlund.

Plats
MARIAGÅRDEN Saltvik