Norra Ålands Pensionärer rf

Vårmöte i Olofsgården, Jomala

29 April 2020 kl. 13.00–13.01
   Observera att NÅP:s vårmöte är för tillfället uppskjutet till den 29.4. .Stadgeenliga förhandlingar. Kaffe. Sång ochmusikkunderhållning