Norra Ålands Pensionärer rf

Du är välkommen att bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Norra Ålands Pensionärer r.f. Medlemsavgiften är 12,00€ per år.

Önskar du bli medlem ring NÅP mobiltelefon på 0457 343 0154.

Styrelsen

Norra Ålands Pensionärer r.f. Styrelse 2017
Ordförande Gun Carlson, Godby Finström
tel. 36017 gsm 0457-522 1607
gun.carlson@aland.net


I Vice. ordf. Christer Liewendahl, Vesterkalmare.
tel. 33754 gsm 0457- 313 4754
christer.liewendahl@aland.net

 

Kassör. Gunvor Jansson, Östergeta
tel. 49569 gsm. 0457- 530 1369
gunvor.jansson@aland.net


Sekreterare. Margaretha Brändström, Godby
tel. 38895 gsm. 0457- 548 3224
e-post staffanstilda@gmail.com


Ledamöter.

Ingmar Berthén, Åsgårda, Saltvik
Tel. 48252 gsm. 0457-595 8352

Per-Ole Granberg, Pålsböle
gsm 0457-313 5862

Karl-Anders Lindholm, Högbolsstad
gsm 0457-342 9858

Ingmar Engblom, Enklinge
tel. 55345 gsm. 0400-825 138

Gunvor Blomqvist, Hammarland
Tel. 36227 gsm. 0457-343 0627


Ersättare. 

Sture Söderlund Saltvik gsm. 0457 574 8300
sture.soderlund@aland.net


Göta Österlund Isaksö, tel. 49581.


Gunnel Laaksonen, Godby
Tel. 42428 gsm 040-568 3985
Ansvarig för hemsidan gunnel.laaksonen@aland.net

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra ändringar.