Norra Ålands Pensionärer rf

Du är välkommen att bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Norra Ålands Pensionärer r.f. Medlemsavgiften är 15,00€ per år.

Önskar du bli medlem använd blanketten här på hemsidan ( se balken till vänster) eller ring NÅP:s mobiltelefon  0400- 537 091

Styrelsen

Norra Ålands Pensionärer r.f. Styrelse 2024


Ordförande Lennart Elffors Lemland
tel. gsm. 040  55 345 12
e-post lennart.elffors@outlook.com 

I Vice. ordf.Karl-Anders Lindholm, Högbolsstad
gsm 0457-374 9858

Kassör. Torbjörn Sjöblad, Jomala
tel.  gsm. 0400-672 288
e-post  torbjorn.sjoblad.@gmail.com


Sekreterare. Margaretha Brändström, Finström
tel. 38895 gsm. 0457- 548 3224
e-post staffanstilda@gmail.com


Ledamöter. 

Barbro Söderlund, Lemland
tel. gsm. 0457- 570 7700
barbros.s@hotmail.com

Gunvor Blomqvist, Hammarland
tel 36  227  gsm 0457-343 0627

Christer Halling

Ingmar Engblom, Enklinge
Tel. 553450 gsm. 0400 825 138

Sol-Britt Sundell, Finström
tel. gsm. 0457 361 3556

Ersättare. 

Leif Holländer

Magnus Johansson

Gunnevi Forsberg, Saltvik
tel. gsm. 0457- 344 9440
gunnewi.forberg@aland.net


Ansvarig för hemsidan Margaretha Brändström 
                                   staffanstilda@gmail.com

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra ändringar.