Norra Ålands Pensionärer rf

DANSCAFÉ i HAMMARBO

21 September 2022 kl. 13.00–15.30

DANSCAFÉ i HAMMARBO kl.13.00  Ålands  

 Dragspelsklubb spelar upp till dans. Lotteri